kleurmutaties grasparkieten

Kleurmutaties

kleuren sinds 2015

Texas clearbody / pallid groen

De grasparkiet heeft 2 basis kleuren, Wit en Geel, welke groen of blauw kunnen vertonen.

Daarnaast zijn er 3 donkerfactoren:

 • geen donkerfactor = groen of blauw
 • 1 donkerfactor = D groen of D blauw
 • 2 donkerfactoren = DD groen of DD blauw

Kleuren vererven dominant, ressesief of geslachtgebonden.

Dominante vererving:

De volgende kleuren en mutaties vererven dominant en kunnen enkel-Β en dubbelfactorig worden vererfd.

 • Dominant Bont

  Recessief bont cinnamon

 • Spangle
 • Groenfactor
 • Grijsfactor
 • Violetfactor
 • Geelmasker
 • Clearflight
 • Donkeroogige Clear
 • Mottle
 • Antraciet
 • Easley Clearbody
 • Kuifparkieten

Recessieve vererving:

De volgende mutaties vererven recessief.

 • Blauwfactor
 • Recessief Bont
 • Grijsvleugel
 • Blankvleugel
 • Overgoten

  Geelmasker blauw

 • Fallow
 • Zwartogen
 • Saddleback
 • Blackface

Geslachtsgebonden vererving:

De volgende mutaties vererven geslachtsgeboden.

 • Lutino
 • Albino
 • Opaline
 • Cinnamon
 • Lacewing / cinnamon ino
 • Ino
 • Texas Clearbody / pallid

  Fallow violet

 • Slate of Leiblauw

 

 

 

 

 

 

 

 

Neusdoppen mannen

 

 

Neusdoppen poppen

Afbeeldingsresultaat voor kleur grasparkieten