Informatie gras- en valkparkieten

Op de volgende pagina’s wordt informatie gegeven over het houden van grasparkieten en valkparkieten en wordt uitleg gegeven over de kleurmutaties van grasparkieten en valkparkieten.